Transmeco tuyển dụng Nhân viên kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG TRANSMECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ I. Công việc: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: – Phân tích số liệu kế toán hàng tháng/quý để kiểm soát hoạt động, doanh thu, chi phí, báo cáo của Công ty […]

Read More »