Transmeco cung cấp nhũ tương nhựa đường CQS-1hP cho thi công đại trà Microsurfacing trên quốc lộ 1A tại thành phố Vinh (Nghệ An)

Transmeco tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công nhũ tương nhựa đường CQS-1hP, vật liệu đầu vào quan trọng sử dụng trong công nghệ bảo trì mặt đường tiên tiến Microsurfacing. Từ cuối năm 2015, Transmeco bắt đầu sản xuất và cung cấp nhũ tương CQS-1hP cho Công [...]

Read More »