Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Đá 20x40mm

Lượt xem: 1728

Đá 20x40mm

Dùng để sản xuất bê tông xi măng trong thi công các công trình xây dựng và công trình giao thông

Kết quả thí nghiệm vật liệu :

CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ - PHISYCAL PROPERTIES

Hàm lượng thoi dẹt - Llat and Elongated content, %

 

Hàm lượng bụi, bùn, sét - Clay lumps content, %

 0.33 

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT - SIEVE ANALYSIS

Khối lượng mẫu thử - Weight of sample (g): 

 

              10,441.0

 

 

 

 

Cỡ sàng - Sieve size (mm)

5

20

40

70

100

 

 

 

Khối lượng trên sàng Indiv.Wt retained (g)

89

9180

1172

0

0

 

 

 

Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%)

         

 

 

 

Phần trăm lọt sàng Percent passing (%)

0

   

100

100

 

 

 

Lượng sót tích lũy trên sàng - Accumulated retained (%)

100

   

0

0

 

 

 

Yêu cầu kỹ thuật - Specification (TCVN 7570:2006- đá 5 - 40mm)

90

40

0

0

 

 

 

 

100

70

10

0