Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Đá 5x15mm

Lượt xem: 2094

Đá 5x15mm

Dùng để sản xuất bê tông xi măng, bê tông asphalt trong thi công các công trình xây dựng và công trình giao thông

Kết quả thí nghiệm vật liệu :

CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ - PHISYCAL PROPERTIES

Hàm lượng thoi dẹt - Llat and Elongated content, %

 

Hàm lượng bụi, bùn, sét - Clay lumps content, %

 0.35 

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT - SIEVE ANALYSIS

Khối lượng mẫu thử - Weight of sample (g): 

 

                 3,093.0

 

 

 

 

Cỡ sàng - Sieve size (mm)

5

10

20

40

70

100

 

 

Khối lượng sót trên sàng Indiv.Wt retained (g)

2379

297

0

0

0

0

 

 

Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%)

           

 

 

Phần trăm lọt sàng Percent passing (%)

   

100

100

100

100

 

 

Lượng sót tích lũy trên sàng - Accumulated retained (%)

   

0

0

0

0

 

 

Yêu cầu kỹ thuật - Specification (TCVN 7570:2006- đá 5 - 10mm)

90

0

 

 

 

 

 

 

100

10