Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Hội đồng quản trị

Ông Vũ Kim Bảng Chủ tịch HĐQT (đứng giữa)
Ông Đặng Đình Thuận Ủy viên HĐQT
(thứ 2 từ trái sang)
Ông Lê Vĩnh Viễn Ủy viên HĐQT (thứ 1 từ trái sang)
Lê Ngọc Diệp Ủy viên HĐQT
(thứ 2 từ phải sang)
Ông Vũ Tố Phong Ủy viên HĐQT (thứ 1 từ phải sang)