Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Sứ mệnh và Tầm nhìn

SỨ MỆNH TRANSMECO

Là nhà cung cấp tin cậy, chuyên nghiệp các loại vật liệu, thiết bị có chất lượng thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của thị trường xây dựng hạ tầng giao thông và dân dụng tại Việt Nam.

TẦM NHÌN TRANSMECO

Trở thành nhà cung cấp dẫn đầu khu vực miền Bắc về các sản phẩm đá xây dựng, bê tông thương phẩm và nhũ tương nhựa đường vào năm 2020.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRANSMECO

- Chất lượng và hiệu quả là mục tiêu cho mọi hoạt động của TRANSMECO

- Cam kết với khách hàng, đối tác luôn được thực hiện bằng những nỗ lực cao nhất

- Mọi công việc đều được thực hiện có tính chuyên nghiệp

- Môi trường làm việc nhân văn, người lao động được chăm lo, phát triển.