Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Ý nghĩa logo TRANSMECO

Nhãn hiệu TRANSMECO bao gồm 02 hình Elip & hình trụ. Biểu tượng hình Elip và hình trụ lồng vào nhau để tạo ra hình chữ T là chữ cái đầu tiên của TRANSMECO; biểu tượng hình ngọn đuốc Olympic biểu thị cho sự phát triển mạnh mẽ. Hình dáng hình trụ lồng hình Elip giống như cây đa, cây đề biểu thị quá trình hình thành phát triển lâu dài & bền vững. Các đường kẻ màu trắng lồng bên trong màu xanh biểu thị cho sự phát triển đa ngành nghề nhưng nằm trong một khối liên kết thống nhất hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển để tạo nên một TRANSMECO vững mạnh, đoàn kết.