Bê tông chất lượng cao

  1. Bê tông lạnh (nhiệt độ dưới 32oC):

Bê tông có nhiệt độ dưới 32oC, phục vụ thi công bê tông vào mùa hè cho các dự án có yêu cầu về nhiệt độ bê tông thấp để giảm nhiệt trong quá trình thủy hóa của bê tông. (Nhiệt thủy hóa lớn là nguyên nhân chính sinh ra các vết nứt trong kết cấu bê tông khối lớn).

  1. Bê tông dự ứng lực:

Bê tông dự ứng lực (3 ngày đạt 90% cường độ) để nhà thầu có thể tiến hành căng cáp dự ứng lực và thi công các bước tiếp. Công ty chúng tôi đã cung cấp bê tông mác 40Mpa và 50Mpa 03 ngày đạt hơn 90% mác thiết kế.

  1. Bê tông trương nở thể tích:

Sau khi bê tông đông kết sẽ nở thể tích lớn hơn thể tích bê tông lúc mới trộn.

  1. Bê tông tự chảy:

Độ chảy 600+/-100 mm phục vụ thi công các nhà cao tầng, cọc khoan nhồi, tường barret mác bê tông cao 50Mpa, 60Mpa.

  1. Bê tông khác:

– Bê tông có tính chất yêu cầu kỹ thuật cao: bê tông mác 40Mpa, 30Mpa duy trì độ sụt trong vòng 4h, các khối đổ bê tông tường barret kéo dài 3-6 giờ do khối lượng mỗi lần đổ từ 120 – 400 m3. Do vậy, yêu cầu bê tông từ lúc bắt đầu đổ đến khi kết thúc thi công phải đảm bảo duy trì độ sụt 180+/-20 mm trong suốt quá trình.