Bê tông phục vụ thi công các công trình giao thông

– Các loại bê tông mác 15Mpa – 50Mpa đạt tiêu chuẩn AASHATO, ASTM, BS và TCVN.

– Bê tông lót : Mác 10Mpa, 15Mpa

– Bê tông thi công bịt đáy cho các mố cầu : Mác 20Mpa, 25Mpa

– Bê tông thi công cọc khoan nhồi : Mác 30Mpa và 35Mpa độ sụt 180+/-25 mm

– Bê tông thi công bệ, thân trụ, xà mũ, mặt cầu, lan can và các kết cấu khác mác : 21Mpa đến 40Mpa

– Bê tông thi công dầm cầu mác: 40 Mpa và 03 ngày đạt 90% mác thiết kế (> 36Mpa), 50 Mpa 03 ngày đạt 90% mác thiết kế (> 45Mpa)