Nhựa lỏng MC70

  1. Ứng dụng của nhựa lỏng MC70

– Sử dụng làm lớp tưới thấm (prime coat) cho thảm bê tông asphalt

– Dùng để thi công rải thấm nhập thay thế cho thi công bằng nhựa nóng trong xây dựng cơ bản

  1. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm nhựa lỏng MC70

– Sản phẩm nhựa lỏng MC70 sử dụng để thi công trong điều kiện nhiệt độ cao cần phải có bảo ôn để đảm bảo nhiệt độ thích hợp khi sử dụng

– Vì phải sử dụng trong điều kiện nhiệt độ thích hợp nên lưu ý đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển cũng như sử dụng

  1. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nhựa lỏng MC70:
Tiêu thức

 

Đơn vị

 

Quy định theo tiêu chuẩn AASHTO M82
Tối thiểu Tối đa
 1. Độ nhớt tại 50o C  Giây  60 120
 2. Nhiệt bắt lửa o C 38
 3. Hàm lượng nước % 0.2
 4. Tỷ lệ dầu đến 225 o C % 0 20
 5. Tỷ kệ dầu đến 260o C % 20 60
 6. Tỷ lệ dầu đến 315o C % 65 90
 7. Lượng còn lại sau chưng cất % 55
 8. Độ kem lún 0,1 mm 120 250
 9. Độ kéo dài Cm 100
 10. Hòa tan % 99