Bê tông Transmeco và đối tác VINACONEX 11

VINACONEX 11 là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Một số dự án Transmeco đã cung cấp bê tông thương phẩm cho VINACONEX:

  • Nhà ở công vụ văn phòng Quốc hội – 217 Đê La Thành
  • Tập đoàn điện lực Việt Nam – 11 Cửa Bắc

Và một số dự án đang cung cấp khác.