TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Giao thông – TRANSMECO có trụ sở tại 162 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Các sản phẩm chính của TRANSMECO là: Đá xây dựng, bê tông xi măng trộn sẵn, Nhũ tương nhựa đường, máy xây dựng, nhựa đường đóng thùng. Các thông tin khác […]

Read More »

Transmeco tuyển dụng Nhân viên Lái xe tải

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG TRANSMECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE TẢI PHUN TƯỚI NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG I. Công việc: Số lượng: 01 người Sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường và Nhựa lỏng MC70 Phạm vi thị trường: Toàn bộ khu vực miền Nam Việt Nam […]

Read More »

Transmeco tuyển dụng Nhân viên kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG TRANSMECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ I. Công việc: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: – Phân tích số liệu kế toán hàng tháng/quý để kiểm soát hoạt động, doanh thu, chi phí, báo cáo của Công ty […]

Read More »

Transmeco tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG TRANSMECO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Số lượng: 01 người Mô tả công việc Chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện theo kế hoạch kinh doanh các sản phẩm […]

Read More »